Validació de certificats alumnes

Validació de certificats monitors


  Policial
  Sanitaria
  Oposicions / Promoció interna
  Presons
  Justicia
  Llengua catalana/Idiomes
  Administració Generalitat
  Administració Local
  Administració Central
  Correus
  Bombers
  Forestal
  Informàtica
  Sindical
Empleats Públics

  Estadístiques
     Num Cursos: 5704
      Num Alumnes: 45550
      Num Inscripcions: 308795
      Num Monitors: 2329
      Num Manuals: 89


  La Concurrència

   Hi ha 3 Usuaris Actius.